وجود تصویری آیینه‌ای از کیهان قبل از بیگ بنگ!

anti-universe_artpico_ir

وجود تصویری آیینه‌ای از کیهان قبل از بیگ بنگ!

بر اساس یک نظریه شگفت انگیز جدید در حوزه کیهان شناسی و فیزیک، پدیده بیگ بنگ تنها منجر به شکل‌گیری کیهان شناخته شده ما نشد بلکه یک ضد کیهان (anti-universe)نیز ایجاد کرد.

یک تئوری جدید در حوزه کیهان شناسی و فیزیک دیدگاهی را مطرح می‌کند که بسیار عجیب و بدور از ذهن است. از این منظر پدیده مهبانگ یا همان بیگ بنگ نه تنها منجر به شکل‌گیری کیهان شناخته شده ما شد بلکه در عین حال یک ضد کیهان هم ایجاد نموده است. ضد کیهان در واقع به مانند تصویری آیینه‌ای از کیهان ما عمل می‌کند و در جهت عقب گرد زمانی توسعه می‌یابد.

پدیده‌های کیهانی بسیاری وجود دارند که فیزیک همچنان ناتوان از یافتن پاسخی برای آنهاست. این پدیده‌ها طیف وسیعی را شامل می‌شوند و علیرغم پیشرفت های علمی صورت گرفته هنوز نمی‌توان پاسخی برای آنها پیدا کرد. بر همین اساس دانشمندان و تئوریسین‌ها و نیز اخترشناسان سعی می‌کنند با مجهز کردن خود به نظریات جدید و طرح دیدگاه‌های پیچیده، پاسخ‌هایی درخور برای سوالات حوزه کیهان شناسی پیدا کنند.

در واقع کسانی که با تئوری‌های جدید دنیای نجوم سروکار دارند شاهد ظهور نظریاتی بمانند بیگ بنگ و یا تئوری های دیگر هستند که در موارد بسیاری به نظر توهماتی پیچیده و فانتزی هستند، اما به هر حال تا زمانی که علم بتواند پاسخی در خور پیدا کند باید با این تئوری‌های پیچیده کنار بیاییم.

تئوری ضد کیهان و بیگ بنگ

اخیرا در دنیای فیزیک تئوری جدید دیگری مطرح شده است که توسط فیزیکدان‌های کانادایی ارائه شده و از نظر بسیاری از فیزیکدان ها این تئوری جدید می‌تواند توضیح دهنده علت وجودی ماده تاریک باشد. این تئوری جدید که در قالب یک مقاله و در ژورنال Physical Review of Letters به چاپ رسیده است قصد دارد تا قوانین فیزیک موسوم به تقارن CPT را حفظ کند. بر اساس این نظریه، در ضد کیهان قبل از بیگ بنگ زمان عقب گرد داشته است و کیهان از ضد ماده ساخته شد نه ماده.

تئوری یاد شده تا حدود زیادی قانع کننده است، زیرا بر اساس آن کیهان مملو از نوترینوهای استریل خیلی عظیم است  که می‌توانند توضیح دهنده وجود ماده تاریک باشند، ماده ای که بخش اعظم کیهان از آن ساخته شده است. زیرا همانطور که می‌دانید و بر اساس قدرتمندترین تئوری حال حاضر، آنچه که ما در کیهان مشاهده می کنیم تنها 5 درصد کیهان را شامل می‌شود و 95 درصد دیگر آن را ماده و انرژی تاریک شکل می‌دهند.

نظریه ضد کیهان برای آنکه بتواند جایگاهی قابل قبول در دنیای علم به خود اختصاص دهد باید در جزیی‌ترین بخش‌های خود چکش کاری شود. طرفداران این نظریه معتقدند این تئوری بر ذرات و فیلدهای شناخته شده متکی است و قصد ندارد تا بنیان نظریه خود را بر روی ذرات و یا فیلدهایی بگذارد که ممکن است در آینده کشف شوند و همین مورد یکی از مهمترن نقاط قوت این نظریه است.

در دنیای علم نمی‌توان تئوری‌ها را بطور کامل رد و یا قبول کرد. در صورت پذیرش بی چون و چرای تئوری خود را در معرض گمراهی قرار می‌دهیم و نیز در صورت رد کردن آنها هم ممکن است در واقع توضیحات علمی و قانع کننده‌ای که بزودی اثبات می‌شوند را رد کنیم.

در دنیای تئوری‌های علمی، تئوریسین ها هیچ ادعایی در خصوص حقیقت دیدگاه خود ندارند، آنها تنها سعی می‌کنند که با ارئه نظریات جدید، خود را به واقعیت نزدیک‌تر کنند و مدعی نیستند که قلب واقعیت را نشانه گرفته‌اند.

آنچه که در دنیای فیزیک و به عنوان تئوری مطرح می شود نیز همین حالت را دارد. تئوریسین های دنیای فیزیک به دلیل فقدان فناوری های لازم برای پاسخ به سوالات مختلف، سعی می‌کنند تا از ذهن خود کمک بگیرند و با مفصل بندی نظریات جدید چارچوبی منطقی برای پیچیدگی های دنیای فیزیک پیدا کنند.

آنها همه این دیدگاه‌ها را در سطح تئوری تصور می‌کنند و قصدشان تنها به آزمون گذاردن نظریاتشان است و نمی‌خواهند تئوری خود را وحی ُمنزَل در دنیای  فیزیک عنوان کنند.

منبع: گجت نیوز

این مطلب را به اشتراک بگذارید!

دسته بندی مقالات

دعوت به همکاری

مجله آرت پیکو (کتاب هنر و فناوری) از تمامی علاقه‌مندان و صاحبان قلم برای ارسال مطالب مفید و مرتبط دعوت به همکاری می‌نماید تا مقالات را با نام ایشان منتشر سازد. ما تمامی افراد جامعه به خصوص هنرمندان، دانشمندان، دانشجویان و دانش‌آموزان را صاحبان این رسانه می‌دانیم.