کشف جدید یک شبکه مغزی پیچیده مرتبط با خودآگاهی انسان

کشف جدید یک شبکه مغزی پیچیده مرتبط با خودآگاهی انسان

انسان در وضعیت خودآگاهی شرایط خاصی را در مغز تجربه می کند. در واقع در حالت خودآگاهی  شبکه ای در مغز فعال می شود که قسمت های مهمی از آن را به هم مرتبط می کند.

شبکه ای در مغز وجود دارد که در زمان خودآگاهی انسان فعال است. این شبکه فعال تاکنون کشف نشده بود و حاصل تحقیقات اخیر دانشمندان است. الگوی کشف شده این شبکه نشان می دهد که قسمت های راهبردی و مهمی از مغز را در تعامل با یکدیگر قرار می دهد.

تحقیقات اخیر دانشمندان منجر به شناسایی شبکه ای در مغز شد که در زمان خودآگاهی  انسان فعال می شود. در واقع زمانی که ذهن انسان در حال خودآگاه وجود دارد این شبکه نیز پویا و فعال می گردد.

بشر در طول تاریخ تکامل خود از انسان بدوی غارنشین بتدریج تکامل یافته و تبدیل به انسانی هوشمند شد که توانست برخی از پیچیده ترین سازه ها مانند اهرام بزرگ را بر روی زمین ایجاد کند.

فناوری های پیشرفته کنونی نیز چیزی نیستند جز حاصل توان مغز و  ذهن انسانی که با توانمندی خود توانست بر روی ماه فرود بیاید و یا زیستگاهی برای خود در مدار زمین ایجاد کند، همچنین بیماری های بسیاری را معالجه کرده و در راه شناخت کیهان گام های بزرگی برداشت. انسان هم اکنون می داند کیهان از چه زمانی شکل گرفته یا چگونه بر روی زمین بوجود آمده و تکامل پیدا کرده است.

در واقع دانش کنونی بشر حد و مرزی ندارد، با این وجود انسان در راه شناخت ذهن، گام های کوچکی برداشته است. ما هنوز بطور کامل نمی دانیم که ذهن بشر چگونه کار می کند و یا آگاهی که شامل توانایی و مهارت بشر در تجربه و یادگیری و تبدیل یادگیری به دانش است در مغز به چه صورت فراهم می شود.

البته تلاش برای فهم ذهن و عملکرد مغز پدیده تازه ای نیست. از مدت ها پیش انسان های بسیاری سعی در یافتن پاسخ به سوالات متعدد و پیچیده در این حوزه داشته اند و شاید شناخت ذهن بزرگترین معمای حال حاضر عصب شناسان باشد.

با این وجود پژوهش ها همچنان در حال انجام است و نتایج یکی از آنها در فهم عملکرد ذهن می تواند رهگشا باشد. نتایج این تحقیق مشخص کرده که شبکه ای در مغز وجود دارد که در زمان خودآگاهی مغز فعال می شود. این بار دیگر این فلاسفه نیستند که سوالات این حوزه را با اندیشه پاسخ دهند، بلکه علم می خواهد پاسخی ابتدایی در زمینه شعور و خودآگاهی انسان ارائه دهد.

خودآگاهی و شبکه فعال شده در مغز

در این پژوهش مشخص شد که خودآگاهی انسان با نشانه هایی در مغز همراه است. پژوهشگران با استفاده از تکنیک اف. ام. آر. آی (fMRI) توانستند به شیوه فعالیت مغز و ارتباطات عصبی در زمان خودآگاهی پی ببرند. در زمان خودآگاهی و فعالیت مغز، این عضو بدن تقاضای بیشتری برای مصرف اکسیژن و منابع خونی از خود نشان می دهد.

همچنین دانشمندان دو الگوی ارتباطی در قسمت های مختلف مغز را در زمان خودآگاهی کشف کردند. یکی از آنها منعکس کننده ارتباطات فیزیکی مغز بود و تنها بخش های محدودی از مغز را به همه ارتباط می داد.

الگوی دوم بسیار پیچیده بود. در الگوی دوم  بخش های مختلفی از مغز به هم مرتبط می شدند. در واقع شبکه ای به هم پیوسته از 42 ناحیه مغز فعال می شد که همه این مناطق نقش شناختی مهمی در این عضو ایفا می کردند.

جالب تر اینکه پژوهشگران متوجه شدند این الگوهای پیچیده مغزی در زمان بیهوشی کامل ناپدید می شوند و تنها زمانی این شبکه 42 منطقه ای در مغز فعال می شود که ذهن در حالت خودآگاه باشد و لذا می توان نتیجه گرفت که تعاملات داخل مغز در زمان خودآگاهی و عدم خودآگاهی شرایط متفاوتی را تجربه می کند.

منبع: گجت نیوز

این مطلب را به اشتراک بگذارید!

دسته بندی مقالات

دعوت به همکاری

مجله آرت پیکو (کتاب هنر و فناوری) از تمامی علاقه‌مندان و صاحبان قلم برای ارسال مطالب مفید و مرتبط دعوت به همکاری می‌نماید تا مقالات را با نام ایشان منتشر سازد. ما تمامی افراد جامعه به خصوص هنرمندان، دانشمندان، دانشجویان و دانش‌آموزان را صاحبان این رسانه می‌دانیم.