بهداشت علم و هنر پیشگیری از بیماری‌ها، طولانی کردن عمر و بالا بردن سلامتی بوسیلهٔ کوشش‌های اجتماعی است.